Magyar Emberi Jogok Alapítvány/Hungarian Human Rights Foundation

Tisóczki Petra Emília (2016)
Tisóczki Petra Emília (2016)
Balogh Gábor (2017)
Balogh Gábor (2017)
Dr. Miklós Nóra Pálma (2018, 2019)
Dr. Miklós Nóra Pálma (2018, 2019)
Ivicsics Viktor (2018)
Ivicsics Viktor (2018)
Géczy Dávid (2022)
Géczy Dávid (2022)
Indri Dániel Janisz (2023)
Indri Dániel Janisz (2023)

A Magyar Emberi Jogok Alapítvány (Hungarian Human Rights Foundation ) 1976 óta kíséri figyelemmel a magyar közösség emberi jogi helyzetét a Kárpát-medence hat országában: Horvátországban, Romániában, Szerbiában, Szlovéniában, Szlovákiában és Ukrajnában.

Az Alapítvány 1989 óta a kisebbségi magyar közösségek számára nyugati támogatást szervez és közvetít, hogy társadalmi szervezeteiket újjászervezhessék, és gazdaságilag önállósíthassák magukat. Ugyanakkor támogatja azokat a pozitív kezdeményezéseket is, amelyek az évszázadokra visszanyúló értékes kulturális és oktatási tradíciók mai közegben történő visszaállítására vonatkoznak. Az Alapítvány információs központként szolgál a nyugati kormányzatok, az emberi jogi szervezetek, illetve a média és az általános közvélemény felé. Központja New Yorkban található, de irodát tart fenn Budapesten és Kolozsváron is.

Az Alapítvány az alábbi öt fő kategóriában nyújt szolgáltatásokat:

Monitoring, kutatás és elemzés: Az Alapítvány rendszeresen gyűjt, fordít, elemez és publikál a kisebbségi közösségek emberi jogi helyzetével kapcsolatos tanulmányokat és jelentéseket. Számos szakterületre kiterjedő digitalizált információs adatbázist kezel, amely a határon túli magyar sajtóorgánumoknak, oktatási intézményeknek, civil és egyházi szervezeteknek is internetes tárhelyet biztosít.

Publikációk, előadások és információs szolgáltatások: Az Alapítvány rendszeres tájékoztatást nyújt a magyar közösségeket érintő aktuális fejleményekről, hírleveleket bocsát ki és könyveket jelentet meg, és a külhoni magyar közösségek vezetői számára különböző USA-beli helyszínekre észak-amerikai tanulmányutakat szervez.

Képviselet amerikai és nemzetközi fórumokon: Az Alapítvány személyesen vagy írásos beadványok útján rendszeresen részt vesz amerikai és nemzetközi, emberi jogi témákkal kapcsolatos konferenciákon és találkozókon.

A kisebbségi kultúra és civil társadalom támogatása: Az Alapítvány időszakos jótékonysági pénzgyűjtési akciókat szervez.

Emberi jogi gyakornoki és csereprogram: Az Alapítvány gyakornoki programja 1984 óta több mint hatvan , a világ különböző pontjáról származó magyar fiatalnak adott lehetőséget arra, hogy jártasságot szerezzen az emberi jogok nemzetközi védelmében. A gyakornokok 3-6 hónapot töltenek a budapesti irodában, mielőtt 6-12 hónapos időszakra kiutaznának az Alapítvány New Yorki központjába.

Az Alapítvány honlapjának címe: www.hhrf.org