Krisztus Első Egyesült Magyar Egyháza Miami (First Hungarian United Church of Christ of Miami Inc.)

Tamási Enikő (2016, 2017)
Tamási Enikő (2016, 2017)
Dr. Érsek Vivienn (2016)
Dr. Érsek Vivienn (2016)

Egyházunk a Dél-Floridában élő magyarok lelki és kulturális igényei szerint, 1948-ban alakult.  Hagyományos keresztyén értékeket és hitbeli igazságokat képviselünk. Szervezetünk ökumenikus jellegű: reformátusok, katolikusok, és egyéb felekezetűek közösen alkotják a tagságot. Miamiban és vonzáskörzetében a miénk az egyetlen, magyar közösséget összefogó intézmény, így megalakulásunk óta már számos egyházi és egyházat támogató, kulturális szervezet talált itt otthonra.  Az utóbbi időben “ragadt ránk” a Miami Magyar Ház elnevezés, amelyet büszkén használunk, hiszen jól kifejezi az egymással együttműködő egyházi és kulturális szervezeteket összefogását.

Az Egyház tagszervezeteként működik a Női Kör, a Vasárnapi Iskola és a Fiatalok Klubja. A Szilágyi Erzsébet Egyházsegélyező Női Kör elsősorban konyhai segítséggel járul hozzá a programok lebonyolításához.

A Miami Vasárnapi Iskola viszonylag fiatal, mindössze három éve indult, de egyre népszerűbb a környéken élő magyar családok körében. A magyar írást, olvasást valamint a népi hagyományokat játékos, készségfejlesztő feladatok segítségével tanítjuk, de a hittan is a tananyag szerves része. Nagyobb egyházi és világi ünnepeken gyermekelőadást szervezünk.

A “Jobb, Mint Otthon” Magyar Fiatalok  Klubja 2015 elején azzal a céllal jött létre, hogy összefogjuk a Miamiban és vonzáskörzetében élő magyar fiatalokat. Ez tulajdonképpen egy korábbi törekvés újjáélesztése volt, hiszen annak idején a Petőfi termet éppen azért építtettük, hogy a magyar fiatalok a közösség életében helyet kapjanak. A Klubon belül szeretnénk olyan programokat szervezni, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a fiatalabb és idősebb generációt, bevezetnék a fiatalabb generációt közösségünk életébe, és mindenki számára igényes kulturális és szórakozási lehetőséget biztosítanának.

A Kossuth Polgári Kör működéséhez – alapítása óta – az Egyház  kulturális termei adnak otthont. Az Első Magyar Egyesült Keresztyén Egyházzal és annak szervezeteivel szoros együttműködésben a Kör kulturális és társadalmi összejöveteleket rendez, ápolja, fenntartja és terjeszti a magyar nyelvet, irodalmat, művészetet, történelmet, és a hagyományokat, szokásokat. Színvonalas bálokat, koncerteket és egyéb kulturális eseményeket is szervez, amelyek bevételéből az Egyházat támogatja.