KMCSSZ - 28. sz. Kölcsey Ferenc Cserkészcsapat

Nagy Dóra (2017, 2018, 2019)
Nagy Dóra (2017, 2018, 2019)
Nagy Máté Teó (2022)
Nagy Máté Teó (2022)
Hajzer Sándor (2023)
Hajzer Sándor (2023)

Magyar cserkészcsapatok először 1966-ban alakultak Ottawában, ezek voltak a 3. sz. Dobó István cscs. és a 68. sz. Zrínyi Margit cserkészcsapat. A csapatok több éven keresztül működtek, de megszűntek az 1970-es évek közepén. Az ottawai cserkészcsapat a mai formájában 1992-ben indult Ács Sandra és Benkő Magdolna kezdeményezése nyomán. 

Az első években a montreáli cserkészcsapatokhoz tartozó „Ottawa raj”-ként működött Sandra vezetésével. Létszámban azonban már a kezdetektől csapat méretű volt a „raj”. Rengeteg támogatást kaptak mind a katolikus, mind pedig a református közösségtől, és céljuk kezdetektől az volt, hogy egy mindenki számára nyitott, csoportokon átívelő közösséget teremtsenek a csapatban, ahol a gyerekek egy magyar nyelvű közegben tölthetnek élménydús, emlékezetes órákat, napokat. 1996-ban aztán kiváltak a montreáli csapatoktól és önálló csapatként lettek bejegyezve a Külföldi Magyar Cserkészszövetségnél, mint a 28. sz. Kölcsey Ferenc Cserkészcsapat. Montreállal azonban azóta is szoros kapcsolatban vannak, és több tábort tartottak együtt. Egy érdekes különbség a környékbeli KMCSSZ csapatokhoz képest, hogy csapatuk a kezdetektől vegyes csapat volt, a tradicionális, külön fiú/lány csapatokhoz képest, és ez a mai napig fennáll. 

Ács Sandrát 2015-ben váltotta Aday Jutka a parancsnoki tisztségben, 2020-tól pedig Dobai András a csapat parancsnoka. 1995 óta rendszeresen részt vesznek az ötévente megrendezett Jubileumi Nagytáborokban Fillmore-ban, ahol a világ minden részéről érkeznek magyar cserkészek. A Központi Akadályversenyeken is évről évre képviselik az ottawai közösséget, és többször kaptak őrseik első, második vagy harmadik helyezést a korcsoportjukban. Saját csapatuk számára is igyekeznek minden évben legalább két teljes hétvégés tábort szervezni, és az elmúlt években aktívan részt vettek a Kelet-kanadai csapatok vezetői továbbképző hétvégéinek beindításában és szervezésében. Csapatuk a kezdetektől feladatának tartotta a magyar közösség ápolását és segítését Ottawában. Csapatuk rendszeresen részt vesz az Ottawai Magyar Ház illetve a Magyar Követség szervezésében tartott hagyományőrző rendezvényeken és megemlékezéseken. Emellett minden évben karácsonykor betlehemes előadást tartanak a St. Elizabeth templomban a karácsonyi magyar misén. A karácsonyi hagyományok részeként a cserkészek minden évben kántálást tartanak a hely magyar idősek és ágyhoz kötött betegek számára. 

Végül, de nem utolsó sorban a cserkészcsapat kulcsszerepet játszott az ottawai magyar iskola beindításában 1994-ben, és a mai napig nagy az átfedés és az együttműködés a magyar iskola és a cserkészcsapat között.