Kaleidoszkóp Hagyományőrző Klub

Lehoczki Sára (2016)
Lehoczki Sára (2016)
Ábrahám Dolli Csilla (2016, 2017)
Ábrahám Dolli Csilla (2016, 2017)
Csibi Balázs (2017, 2018, 2019)
Csibi Balázs (2017, 2018, 2019)

Az 1998-ban Torontóban elindított, és a Kanadai Nemzeti Könyvtárban ISSN 14805499. szám alatt bejegyzett Kalejdoszkóp–Kaleidoscope című, kétnyelvű, magyar–angol kulturális folyóiratunknak nem véletlenül adtuk ezt az elnevezést. A kéthavi kiadvány, nevéhez hűen, immár közel két évtizede mutatja be olvasóiknak a magyar irodalom és művészet színességét, tarkaságát, változatosságát, színvonalasan összefűzve klasszikus és kortárs kultúránk legfényesebb darabjait. A jelenlegi sajtópiacon ez a teljes magyar diaszpóra egyetlen ilyen jellegű és tartalmú folyóirata. Ugyanezt mondhatjuk el a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasainak közreműködésével alapított  Bobó Bóbitája című gyermeklapról is, amely havonta jelenik meg, és amellyel az észak-amerikai magyar iskoláknak hatalmas szolgálatot tudunk tenni.

Fő célkitűzéseink:

·  az anyanyelv ápolása

·  az anyanyelvű kultúra megőrzése és terjesztése az emigrációban

·  magyar identitástudat és nemzeti összetartozás erősítése

·  nemzeti értékeink megismertetése a már magyarul nem beszélő második, harmadik nemzedék tagjaival és az angol nyelvű társadalommal

·  színházi és irodalmi programok szervezése

·  nemzeti ünnepeink méltó megünneplése

·  a Bobó Bóbitája című gyermeklappal a kisgyermekek anyanyelvi oktatásának megkönnyítése, segítése

A Szervátiusz Jenő-díjjal kitüntetett folyóirat és a Kaleidoszkóp Hagyományőrző Klub az elmúlt évek, évtizedek alatt stabil szellemi és kulturális hidat épített ki otthoni és külföldre szakadt nemzettársaink között. Sikerült az idegen ajkú világban is felhívnunk a figyelmet az egyetemes magyar kultúrára. Lapunk elhivatottan tolmácsolja nemzeti kultúránk értékeit angol nyelvű olvasói felé. Klasszikusaink és a kortárs szellemi elit alkotásainak angol nyelvű tolmácsolása hatalmas hiányt pótol, és egyre jobban felébreszti a befogadó ország magyar hagyományok iránti érdeklődését, és erősíti nemzetünk tekintélyét a nagyvilágban. Művészi angol fordításban olyan műveket közöltünk, mint például Jókai Anna Ima Magyarországért, Jékely Zoltán Kalotaszegi elégia, Szilágyi Domokos Bartók Amerikában, vagy Lezsák Sándor Társai elmentek Megváltót nézni című költeményeit, amelyek eddig sehol máshol nem jelentek meg.

Távol a hazától, az anyanyelvi kultúra bölcsőjétől, nagyon sok értékes és tehetséges honfitársunk alkot, teremt maradandó értéket, akikről többnyire csak a mi folyóiratunkból értesülhet a kárpát-medencei olvasóközönség. Fontosnak tartjuk, hogy szülőföldünkre is eljuttassuk a tengerentúli alkotók és az itt születő alkotások hírét.