Észak-Németországi Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat

Csöngedi Nikolett (2017)
Csöngedi Nikolett (2017)
Juhos Barnabás (2019)
Juhos Barnabás (2019)

Szolgálatunk Észak-Németország egyes városaiban – a feljegyzések és visszaemlékezések szerint– már 1945 után tartott magyar nyelvű istentiszteleteket az itt letelepedett protestánsok számára, majd ez a munka az 1956-os forradalom menekültjei révén jelentősen kibővült és megerősödött.

Az akkoriban ide került magyar fiatalok lelki gondozásának feladatát először Jákó Károly református lelkész, majd Nagy Ernő, Bán József, Molnár András és Molnár Anikó látta el. Többször volt olyan hosszabb-rövidebb időszak is, amikor nem volt lelkész. Hannoverben mégis együtt maradt a gyülekezet, és újra és újra összejöttek egy házi kör, istentisztelet, vagy bibliaóra keretében, hol lelkésszel, hol nélküle. Áldott emlékű gondnokaink tizenhárom év lelkész nélküli időszakon keresztül tartották és szervezték az istentiszteleteket. Meghívtak lelkész rokonokat, ismerősöket, értesítették a Hannoverben és környékén élő magyarokat, megkeresték a frissen ideköltözőket, akiket segítettek is, ahogy tudtak.

1989-től Menkéné Pintér Magdolna, református lelkész vállalta el az Észak-Németországi Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat más városokban való újra felépítését. Hannover után először Braunschweigban, majd Hamburgban és Brémában is havi rendszerességgel megkezdődtek az istentiszteletek. Hamarosan az igények szerint a gyerekfoglalkozások, ifjúsági órák, gyülekezeti programok, ifjúsági napok, hétvégék és konferenciák szervezése is beindult. Kialakult a hildesheimi és göttingeni közösség is, ahol szintén havi rendszerességgel indultak az istentiszteleti szolgálatok és folytatódtak a már feljebb említett alkalmak.

A hat gyülekezetet magába ölelő Szolgálatunk a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének és a Németországi Magyar-ajkú Protestáns Gyülekezetek Szövetsége egyesületének is tagja. Aktívan részt veszünk számos konferencián és összejövetelen. Célunk, hogy minden itt élő, református illetve protestáns magyarnak lehetősége legyen az anyanyelvén igehirdetést hallgatni, közösségben énekelni, imádkozni és a hitét gyakorolni. Mindebben nagy segítség számunkra a hozzánk érkező ösztöndíjas.