Csodaország Játék- és Tanulókör a Magyar Nyelvért és Kultúráért Egyesület

Medvecki Szilvia (2023)
Medvecki Szilvia (2023)

A 2009 óta Frankfurtban, a Saalbau Dornbursch-ban működő Csodaország iskolában 5-14 éves gyermekek tanulnak életkor szerinti csoportokban. A legkisebbekkel az iskolaelőkészítőben játékos feladatokkal segítjük elő az anyanyelvtanulást, az alsó osztályokkal főként az anyanyelvi írás és olvasás elsajátítása a célunk, a felső tagozatos osztályokban pedig a magyar nyelv, irodalom és kultúra megismertetése áll a fókuszban. A 2024/25-ös tanévtől a csütörtöki és pénteki magyar iskola tevékenységét (a korábban már 10 évig működő) egésznapos magyar óvodával fogjuk bővíteni hétfőnként, hogy már 3-6 éves kisgyermekeknél is megalapozhassuk az anyanyelv és a magyar kultúra ismeretét és szeretetét. Nemzetünk ünnepeiről és jeles napjairól minden évfolyamon megemlékezünk, közös ünneplésre is sort kerítünk. Pedagógiai koncepciónk alapját a gyermekek személyiség-és készségfejlesztése adja, a gyermekirodalom megismertetésével, zenei és kézművesfoglalkozásokkal, a hagyományok ápolásával segítjük elő a többnyelvű gyermekek magyar nemzeti identitásának kibontakozását. A Csodaország iskola együttműködik a többi frankfurti magyar szervezettel is, rendezvényeken, táborokban és ünnepeken együtt tanulva, fejlődve és magyar közösségi élményt megélve.