Clevelandi Egyesült Magyar Egyletek

Jártó-Kocsis Emőke (2018, 2019)
Jártó-Kocsis Emőke (2018, 2019)
Biró Gergő Csaba (2022)
Biró Gergő Csaba (2022)
Szabó János (2023)
Szabó János (2023)

Az 1902-ben alakult Egyesült Magyar Egyletek egy ernyőszervezet, amelynek fő célja, hogy a Cleveland környékén működő egyesületeket egybefogja. Ha Amerikáról beszélünk, elmondhatjuk, hogy az egyik legnagyobb magyar közösséget itt számláljuk. Sokan érkeztek a második világháború menekültjeként, 56-osként, majd később a 80-as években, de a 2000-es évek után is nagy számban telepedtek itt le magyarok. Nagy munkát fektettek abba, hogy a clevelandi magyarság meg tudja tartani anyanyelvét, hagyományait.  Aki nem diaszpórában él, el sem képzelheti, milyen mindennapi küzdelem szükséges az identitás megtartásáért. Ezért fontos, hogy egy közösséghez tartozzunk, és ápoljuk magyarságunkat.

A helyi magyarságot kiszolgáló szervezetek közül kiemelendő a Bocskai Rádió, amely vasárnaponként három órás élő adással jelentkezik Clevelandből, de nemcsak clevelandieknek, hiszen a szerkesztett videó közvetítéssel ellátott rádióadás az interneten is követhető. A rádió minden olyan, a környezetben megtartott eseményről is beszámol, amely a magyarság szempontjából fontos. A diaszpórában élőknek nagyon fontos a vallás, a fiatalok nevelése. Clevelandben hét aktív egyház működik, az egyházon belül Magyar Iskolát működtetnek, a cserkészcsapatoknak több mint szász aktív cserkésze van, a hagyományőrzésért pedig az idén 45 éves fennállását ünnepelő Clevelandi Cserkész Regős csoport felel. A hagyomány mellett fontos a történelmet is megőrizni, ezt példázza a Magyar Múzeum gyűjteménye, illetve a természeti szépségével a magyar értékeket közvetítő Magyar Kultúr Kert. A felsorolt szervezeteken kívül több magyar társaság, klub, valamint gasztronómiai rendezvény is rendelkezésre áll, hogy az itt élő magyarok még több időt tölthessenek magyar környezetben, magyarul társalogva, magyar zene mellett szórakozva.