New Brunswicki Magyar Egyházak és Egyesületek Bizottsága (Csűrdöngölő, Mákvirág, 5. sz. Bornemissza Gergely és 41. sz. Lorántffy Zsuzsanna Cserkészcsapat, Iskola, Atléta Klub)

Szabados Tamás (2016, 2017)
Szabados Tamás (2016, 2017)
Székely Veronika (2016)
Székely Veronika (2016)
Zsidi Bernát Jakab (2017)
Zsidi Bernát Jakab (2017)
Horváth Dániel (2018)
Horváth Dániel (2018)
Sinkó Zsófia Ilona (2018)
Sinkó Zsófia Ilona (2018)
Szabó Adrienn (2019)
Szabó Adrienn (2019)
Balogh Lili (2023)
Balogh Lili (2023)
Molnár István Dániel (2023)
Molnár István Dániel (2023)

A Bizottság 1970-ben a környékbeli különálló magyar csoportok ernyőszervezeteként alakult, tagjai a new brunswick-i Magyar Amerikai Atléta Klub, a Csűrdöngölő Néptánccsoport, az 5 sz. Bornemisza Gergely és a 41 sz. Lórántffy Zsuzsanna Cserkészcsapat, a Széchenyi Magyar Iskola, a Szt. László Magyar Egyházközség, a Magyar Református Egyház, a Magyar Rádió, az Amerikai Magyar Alapítvány és a Vers Hangja Irodalmi Kör. Fő tevékenysége, hogy amerikai és magyarországi rendezvényeken a közösséget képviselje. A Bizottság külön figyelmet fordít a magyar nemzeti szellem ébrentartására, emlékműsorokat szervez a magyar történelem kimagasló eseményei alkalmából, támogatja és összefogja a környékbeli vallási és társadalmi egyesületeket, és szükség esetén koordinálja a közös programjaikat.

A Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasai a legaktívabb tagszervezetek önkénteseinek munkáját segítik.

A Magyar Amerikai Atléta Klub a New Brunswick, NJ környékén élő magyar származású családok kulturális és szórakozási központja.  Az 1913-ban alapított klub mindig egy dinamikus közösség változó igényeit szolgálta. Eredetileg sport klubként működött, jelenleg főként kulturális központként szolgálja a közösséget.  Az elmúlt három évben osztálytermeket adományoz a bővülő Széchenyi Magyar Iskolának. 

A klub Mákvirág gyermek néptánc csoportja 1992-ben azzal a céllal alakult, hogy a környékbeli közösség gyermekei a népdalokon és néptáncon keresztül megismerkedhessenek a magyar kultúrával, és hogy azokat a magyar és az amerikai közönségnek fesztiválokon és egyéni fellépéseken bemutathassák. A kilencventagú csoportot három önkéntes tanár vezeti, és a gyermekek minden évben egy új tájegység táncait, mozgásstílusát és dallamait tanulják.

Az 1998 óta működő Csűrdöngölő Néptánc Együttes első, másod és harmad generációs magyar amerikai tagjaival az Egyesült Államok egyik legfontosabb tánccsoportjává alakult. Rendszeresen szerepelnek nemzetközi fesztiválokon, magyar nemzeti ünnepeken, esküvőkön, iskolai előadásokon és táncházakban.

A Teleki Pál Cserkészház otthont ad az 5-ös számú Bornemissza Gergely cserkészcsapatnak és a 41-es számú Lorántffy Zsuzsanna leány cserkészcsapatnak.  A csapat jelenleg negyvenhét családból illetve hetvennyolc cserkészből áll. Foglalkozásaik során a cserkész próba rendszert követik, de a hagyományos magyar szokásokat is ápolják, például betlehemezés, kántálás vagy locsolás. A cserkészet célja az egészséges testi, szellemi, jellembeli életfelfogás kialakítása és a magyar öntudat fejlesztése.

A Széchenyi Magyar Iskola Észak Amerika egyik legnagyobb magyar iskolája, mely immár több mint negyven éve működik New Brunswick területén. Az elmúlt néhány évben az iskola óriási változáson ment keresztül. A diákok létszáma átlagosan százötven, a PiciMaci baba-mama csoporttól, az óvodán, általános iskolán és felnőtt osztályokig. Nagyon sikeres volt a cserkész őrsvezető osztály, amely különös hangsúlyt fektetett a magyarságismereti tantervre. Idén öt diákunk vizsgázott magyar irodalomból és nyelvtanból, földrajzból és történelemből.

Nem utolsó sorban fel szeretnénk hívni a figyelmet a minden évben június első szombatján New Brunswick-ban rendezett Magyar Fesztiválra, amely látogatottsága alapján az Egyesült Államok legnagyobb magyar fesztiválja.