Dél-Ausztráliai Magyar Református Egyház

Nyakas Gergő (2017, 2019)
Nyakas Gergő (2017, 2019)
Orbán Johanna (2020)
Orbán Johanna (2020)

Az 1,3 millió lakost számláló Adelaide-ben 1949 óta létezik a magyar református gyülekezet, amely egy lelki otthon szerepét kívánja betölteni a hazájuktól messzire sodort magyar keresztyéneknek.

A II. világháborút követően jelentős számú magyar ember rekedt különböző nyugat-európai táborokban, ahonnan lehetőségük nyílt elhagyni a kontinenst. Így került sok magyar az ausztrál kontinensre is 1949−50-ben. A másik jelentős magyar menekülthullám az 1956-os forradalom után érte el Ausztráliát, ahol már egy bizonyos fokig megszervezett magyar közösségi életbe kapcsolódhattak be. Majd az 1980-as évek bevándorlóival egészült ki az immár harmincéves ausztrál múlttal rendelkező magyar közösség.

A letelepedéssel egyidejűen már a kora kezdeteknél fontosnak tartja az itt letelepült magyarság, hogy gyülekezeti közösségben, anyanyelvén gyakorolja vallását. Az adelaide-i magyar református gyülekezeti élet 1950-ben veszi kezdetét Dr. Antal Ferenc erdélyi származású, de Melbourne-ben szolgáló református lelkész kezdeményezése és Somogyi László adelaide-i gondnok munkássága eredményeként száz alapító taggal. Az első istentiszteletre 1950. október 15-én került sor Adelaide Woodville nevű külvárosában, az ottani presbiteriánus templomban. Később ez a gyülekezet a magyar evangélikus testvérek bevonásával és szolgálatával 1968-tól Magyar Református és Evangélikus Egyház név alatt működik 2000-ig, majd 2000-től újra a Dél-Ausztráliai Magyar Református Egyház elnevezést kapja. Ennek ellenére ma is vannak evangélikus hívek a gyülekezet tagjai között.

A gyülekezet arculata jelentősen átalakult az elmúlt évtized leforgása alatt, s a folyamat napjainkban is zajlik.  A régi tagok eltávozásával apad a közösség, ugyanakkor új emberek jelennek meg. Többen közülük az elmúlt években vándoroltak ki Magyarországról. A gyülekezet nem támogatja a magyar kivándorlást, azonban keresztyén kötelességének tartja az újonnan érkezők támogatását a beilleszkedés folyamatában.

A gyülekezeti szolgálatok tekintetében a következők emelendők ki:

  • magyar nyelvű istentisztelet minden vasárnap de. 11-től, utána szeretetvendégség
  • vasárnapi iskola
  • bibliaóra heti rendszerességgel
  • egyházi és kulturális rendezvények
  • családlátogatások
  • beteglátogatások
  • a gyülekezeti tagok rendelkezésére álló egyházi könyvtár
  • lelkigondozás
  • kallódó lelkek megkeresésére irányuló misszió
  • új bevándorlók felkarolása

Az Adelaide-i Magyar Református Egyház az egyik bástyája a magyarságnak. Ezt szinte már természetesnek veszik Reményik Sándor Templom és iskola c. versének hatása nyomán, mely itt hatványozottan igaz, hiszen a magyar iskolának, a magyar néptánccsoportnak, a magyar cserkészetnek mind a templom közösségi terme ad helyet.