4. számú Bátori József Cserkészcsapat

Németh Ágnes (2016, 2017)
Németh Ágnes (2016, 2017)
Lovassy Zoltán Ákos (2019)
Lovassy Zoltán Ákos (2019)

Washingtonnak a II. világháború előtt nem volt számottevő magyar lakossága. Ennek oka főként abban keresendő, hogy az I. világháború előtti évtizedek nagy magyar emigráns hullámában túlnyomó részt kétkezi munkások érkeztek az Újvilágba. A két világháború között már több értelmiségi költözött a kontinensre, de ők nagyrészt New Yorkban telepedtek le. Washington térségében csak csekély számban bukkantak fel magyarok, ők viszont befolyásos diplomatákként és tudósokként voltak ismertek. A II. világháború utáni években Washington, már, mint a szabad világ fővárosa, egyre intenzívebben vonzotta a magyarokat, akik között sok tanult ember volt. Így érthető módon a fővárosban ma több aktív magyar szervezet is található.

A Washingtoni Magyar Ház elsődleges célja, hogy az Amerikában élő magyar származású embereket támogassa, számukra kulturális, oktatási és vallási hátteret biztosítson, és a fővárosban és környékén élő magyar származású lakosok és szervezetek számára valóságos és lelki otthont adjon. A nagy érdeklődésre számot tartó rendezvények a Marymount Egyetem épületében zajlanak.

A washingtoni 4. számú Bátori József Cserkészcsapat központja Falls Churchben található, de a cserkészeten túli, magyar vonatkozású rendezvényeket a Magyar Házzal együttműködve tartja. Így közösen emlékeznek meg a magyar nemzeti ünnepekről, tartanak előadásokat, karácsonyi vásárt és jótékonysági bált.

A washingtoni magyar katolikus és református közösség jó viszonyt ápol egymással. Ennek bizonytéka, hogy a nyolcvanas évek elejétől a református istentisztelet a harmadikról a negyedik vasárnapra került, hogy a vegyes felekezetű házaspárok mindkét magyar közösséget látogathassák. Az együttműködés az 1974-től indult magyar cserkészet terén is fontos volt, hiszen eleinte a cserkészek többsége katolikus volt, ma már a többség református.

2015. augusztus 29-én mérföldkő volt a közösség életében, hogy a washingtoni Immaculate Conception bazilikában, amelynek az altemploma jelenleg a katolikus szentmisék helyszíne, sor kerül egy Magyar Nemzeti Kápolna létesítésére, amely új lelki otthonnal ajándékozza majd meg a környék és a világ katolikus magyarságát.