Márton Áronra emlékeztünk a Bethlen Közösségben

/ Török Karola /
torok.karola képe

A 2016-os évben a Nemzetpolitikai Államtitkárság Márton Áron emlékévet hirdetett.

Ez alkalomból emlékeztünk Márton Áronra, Erdély Püspökére 2016 szeptember 29-én, a püspök halálának 36. évfordulóján itt a ligonieri (PA) Bethlen Közösségben.

Az eseménynek a helyi Moriah kápolna adott otthont. Mivel a közösség tagjainak többsége már a diaszpóra területén született magyar, Márton Áronról mind hallottak, azonban munkásságával és Erdély történelmében betöltött szerepével, fontosságával kevés lehetőségük volt megismerkedni. Emiatt a megemlékezést a püspök élete és munkássága köré szerveztem. Az előadást egy magyar népdallal indítottam, majd Erdély politikai helyzetének változásainak ismertetését követően Márton Áron püspök szülőföldjét, és fiatalkorát mutattam be. A körülmények bemutatását követően megismerkedtünk Márton Áronnal mint fiatal lelkésszel majd mint Erdély püspökével. Tevékenységeiből kitűnt a püspök népéhez való hűsége, az emberek iránti igaz felebaráti szeretete és a közösségért végzett fáradhatatlan munkája, melyet az Erdélyben uraló kommunizmus nehéz és válságos korszaka sem állíthatott meg. Márton Áron egy olyan korban élt és dolgozott a közösségért, amikor saját leírása szerint „…még soha nem volt úgy reá szorulva a szeretetre az emberiség, mint manapság, amikor a gyűlölködés vérözönnel önti el a földet, s amikor a népek és egyesek elnyomása napirenden van.” Töretlen közösségi munkájában többek közt egyik legerőteljesebb meggyőződése biztatta, mely szerint: „A hatalom Istentől van, és azért van, hogy Isten törvényeinek érvényt szerezzen, az igazság és a szeretet nagy parancsait megtartsa. S minden hatalom számára, amely ellenkező utakon jár, elkövetkezik a pillanat, amikor önteltsége következtében a körülményeket már nem képes józanul mérlegelni, a szurony hegyén, ahonnan diktált, nem tud egyensúlyban maradni, nem tud a helyzetnek ura lenni; hanem a felforgatott helyzet, a felbőszült körülmények, a megsértett jogrend, igazság és szeretet kel fel ellene és lesz úrrá fölötte.”

A ligonieri megemlékezésünket gyertyagyújtással zártuk. A püspök halálának 36. évfordulója alkalmával 36  mécsest gyújtottunk, és a régi magyar himnusszal tisztelegtünk Márton Áron, Erdély püspökének emléke előtt. 

Márton Áron emlékest a Bethlen KözösségbenMárton Áron emlékest a Bethlen KözösségbenMárton Áron emlékest a Bethlen KözösségbenMárton Áron emlékest a Bethlen KözösségbenMárton Áron emlékest a Bethlen KözösségbenMárton Áron emlékest a Bethlen KözösségbenMárton Áron emlékest a Bethlen KözösségbenMárton Áron emlékest a Bethlen Közösségben