AJÁNLÓ BIBLIOGRÁFIA A MAGYAR DIASZPÓRAKUTATÁS SZAKIRODALMÁBÓL

 TANULMÁNYKÖTETEK

Borbándi Gyula: A magyar emigráció életrajza 1945–1985. Mikes International: Hága – Országos Széchényi Könyvtár: Budapest, 2006.

Letöltés helye (teljes kötet): http://mek.oszk.hu/03400/03472/html/

Kovács Nóra (szerk.): Tanulmányok a diaszpóráról. Gondolat – MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet: Budapest, 2005.

Letöltés helye (teljes kötet): http://www.kisebbsegkutato.tk.mta.hu/tanulmanyok-a-diaszporarol

Kovács Nóra: Szállítható örökség: magyar identitásteremtés Argentínában (1999–2001). Gondolat – MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet: Budapest, 2009.

Letöltés helye (tartalom): http://www.kisebbsegkutato.tk.mta.hu/szallithato-orokseg-magyar-identita...

Papp Z. Attila (szerk.): Beszédből világ: elemzések, adatok amerikai magyarokról. Magyar Külügyi Intézet – Regio Books: Budapest, 2008.

Letöltés helye (teljes kötet): http://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/beszedbol-vilag-elemzesek-adatok-amerik...

Puskás Julianna: Kivándorló magyarok az Egyesült Államokban 1880–1940. Akadémiai Kiadó: Budapest, 1982.

Torbágyi Péter: Magyarok Latin-Amerikában. Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaság: Budapest, 2004.

Letöltés helye (könyvismertető): http://www.mnyknt.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=125:ad...

 

FOLYÓIRATOK

Forrás (különösen a magyar elvándorlásról szóló tematikus lapszám: „Migráció”, 2015/7–8.)

Weboldal: www.forrasfolyoirat.hu

Kisebbségkutatás (különösen a diaszpóra értelmezési kereteiről szóló tematikus lapszám: 2015/2.)

Letöltés helye: http://bgazrt.hu/npki/kiadvanyok/kisebbsegkutatas/1/

Korunk (különösen a magyar diaszpóra-közösségekről szóló tematikus lapszám: „Magyarok a szétszórtságban”, 2015/3.)

Weboldal: www.korunk.org

Pro Minoritate (különösen a diaszpóráról szóló tematikus lapszám: „Diaszpóra és migráció”, 2015/4.)

Regio

Weboldal: regio.tk.mta.hu